Ako si vybrať architekta

Múdra rada pre múdrych a pre bláznov palica.

Ako architekt ovplyvní Váš život?

Správnou orientáciou rodinného domu sa môže ušetriť až 20% výdavkov na energie, tieto úspory môžete použiť napr. na zaplatenie výdavkov na štúdiu vašich detí.
Udržateľný návrh redukuje náklady na vykurovanie, za ušetrené peniaze môžete zaplatiť poplatky na štúdium svojich detí.
Profesia „architekt“ je najmenej zaplatenou profesiou v projekte, pretože peniaze, ktoré mu zaplatíte  sa vám vrátia formou buď priamo úsporami na stavbe (správne konštrukčné riešenie) a neskôr viacnásobne na úsporách za energie počas bývania.

Akými zručnosťami by mal disponovať správny architekt?

1.    Mal by pracovať v BIM programe, čiže by mal navrhovať v 3D priestore, vďaka čomu sa môžete skôr rozhodnúť v dôležitých otázkach návrhu.

2.    Jeho návrh by mal byť udržateľný, teda z materiálov, ktoré majú malý dopad na životné prostredie, čím sa vytvorí hodnota pre všetkých.

3.    Pri návrhu rodinného domu by mal uvažovať aj so záhradou, veď v letných mesiacoch je to najväčšia „miestnosť“ rodinného domu. Záhrada je súčasť vášho domova, treba s ňou uvažovať už v návrhu.

4.    Mal by používať program na diagnostiku tepelne slabých miest stavby a navrhnúť konštrukcie tak, aby nevznikali tepelné mosty, aby ste zbytočne nevykurovali exteriér!

5.    Mal by používať program na overenie dostatočného osvetlenia interiéru denným svetlom, pretože nedostatok denného svetla má zásadný vplyv na vaše zdravie!

6.    Mal by vám prezentovať návrh cez 3d zobrazenie, lebo len tak naozaj pochopíte návrh a veľkosť izieb, aby sa nestalo, že si dom postavíte a budete sa čudovať, že je malý. Z pôdorysov ani rezov si priestor dobre nepredstavíte a môže sa stať, že váš vysnívaný domov bude nakoniec pôsobiť inak ako ste si predstavovali!

7.    Mal by vedieť využívať vlastnosti stavebných materiálov vo váš prospech, napr. fázový posun, difúzne otvorená konštrukcia…, aby prostredie vo vašom dome bolo príjemné a aby vám návšteva pri odchode povedala, u vás je tak super dobrý pocit!