10 vecí, ktoré od Vás bude očakávať Váš architekt

Či už sa jedná o novostavbu alebo rekonštrukciu, vypracovanie dobrého projektu si vyžaduje tímovú prácu, to je dôležité pre vás aj pre vášho architekta! Takže je dôležité pochopiť, čo všetko bude architekt v priebehu projektu očakávať od vás, na dosiahnutie spoločného cieľa = dobrý projekt dotiahnutý do realizácie.

Tento zoznam by mohol byť považovaný za „Pravidlá spolupráce“ s architektom:

1.

Rozumiem, že dobrý dizajn nejakú dobu trvá. Nakoľko realizácia je veľmi finančne nákladná, je dôležité zodpovedné plánovanie  a naháňanie projektu nieje dobrý nápad. Dobrým pravidlom je, že ak sa stavba domu trvá 9 mesiacov, potom je reálne, aby projekt trval 9 mesiacov.

2.

Rozumiem, že v priebehu procesu budem musieť urobiť veľa rozhodnutí. Niekedy to môže „prerastať cez hlavu“, takže si sám musím nájsť a vyhradiť čas na tieto rozhodnutia.

3.

Rozumiem, že musím veriť svojmu architektovi. Oslovil som ho, pretože má skúsenosti a je odborník vo svojom odbore, takže sa nebudem snažiť navrhovať a dizajnovať namiesto neho.

4.

Rozumiem, že väčšina mojich rozhodnutií bude mať vplyv na odhadovanú cenu realizácie. Takže očakávam realistickú diskusiu s mojim architektom o odhadovaných nákladoch na realizáciu a súhlasím, že buď upravíme rozpočet, alebo uberieme na nárokoch, ak prekročíme pôvodný rozpočet.

5.

Budem počúvať môjho architekta a „ťažiť“ z jeho skúseností. Aj keď nemusíme vo všetkom súhlasiť, potrebujem jeho odbornú radu, aby som mohol(a) konať rozhodnutia v projekte.

6.

Rozumiem, že najdrahšie izby v dome sú kuchyne a kúpeľne. Čím viac funkcií a spotrebičov budú mať, tým viac bude projekt stáť.

7.

Môj architekt bude musieť byť ku mne priamy a úprimný, aby udržal projekt v „koľajách“ podľa zadania. Akceptujem, že niektoré zmeny, ktoré urobím, môžu ovplyvniť rozpočet alebo časový rámec pre vypracovanie projektu.

8.

Budem platiť architektovi a profesistom načas a v dohodnutej výške.

9.

Ak nebudem chápať časť návrhu, alebo tomu, čo architekt hovorí, požiadam ho o vysvetlenie – obojsmerná komunikácia je základ.

10.

Chápem, že niekedy sa to môže zdať príliš náročné, ale spolupráca s mojím architektom by mala byť „ZÁBAVA“!