Kreatívne a efektívne zhmotniť váš zámer do reálnej podoby.

(táto odpoveď nestačí…. čítajte ďalej)

Kto je to vlastne ten architekt?

Muž mnohých remesiel, murár s fantáziou, projektový manažér, či úradná osoba s potrebnou pečiatkou. Alebo vysoko vzdelaný človek s nadhľadom, ktorý formuje prostredie, v ktorom žijeme, lebo vytvára miesta, kam ľudia radi chodia na pobyt alebo sa aspoň pozrieť. Alebo je to len taký mudrlant, čo chce za pár okukaných nápadov príliš veľa peňazí?

Čo je úlohou architekta?

Dnešný architekt si už nevystačí so skúsenosťami starých otcov. Stavebné materiály a pracovné postupy kedysi pretrvávali generácie (drevo, kameň, tehla, malta, omietka, kovanie), dnes sa nové materiály, technologické postupy, strojné vybavenie stavbárov menia takpovediac rok od roka. Taktiež pravidlá, predpisy, normy a zákony. To všetko by mal dnešný architekt poznať a neustále znovu poznávať.

Napríklad zákon o energetickej úspornosti nových budov. Ten ovplyvňuje tvar stavieb, ich umiestnenie v teréne, použitie materiálov, vnútornej dispozície, technológia vykurovania, ohrev vody, chladenie, vetranie. Dnes už architekt nemá šancu ovládať všetky potrebné znalosti praktickou skúsenosťou. V dnešnej dobe dostal veľkú úlohu koordinátora remesiel, odborností, dodávateľov materiálov atď. Návrh a realizácie stavby sa stáva kolektívnym dielom. Architekt sa spolieha nielen na murárov a obkladačov, ale aj elektrikárov, kúrenárov, inštalatérov, špecialistov požiarnej ochrany. Pozná predpisy a vie jednať s úradmi. Ostáva snáď trocha umelcom, ale je taktiež projektovým manažérom. Povolanie architekta je náročné aj vzhľadom na kvalifikáciu. Vo väčšine európskych krajín trvá vysokoškolské štúdium 6 rokov. Potom absolvent musí absolvovať minimálne 3 roky praxe a vykonať autorizačnú skúšku, aby sa stal autorizovaným architektom (s okrúhlou pečiatkou).

Čo získate od architekta?

•    Službu, ktorá má pre vás reálnu hodnotu. Architektovi záleží, aby bol projekt dobrý a realizoval sa = stojí vždy na vašej strane
•    Prevedie vás celým procesom až do úspešného konca, pretože vie, ako sa dostať z A do B (od návrhu po realizáciu)
•    Jeho skúsenosti z predchádzajúcich projektov
•    Úspory na energiách (zdravý domov)
•    Riešenia a nápady, na ktoré by ste ani nepomysleli

A čo cena, je architekt zbytočný luxus?

Architekt svojou prácou podstatným spôsobom rozhoduje o efektivite všetkých vynaložených prostriedkov na stavbu a o kvalite výsledku. Pričom cena za návrh a projekt stavby tvorí zlomok z celkovej ceny diela.
Môže sa zdať, že architekt „objaví“ ideu počas návštevy stavby/pozemku za 20 minút. Ale táto idea môže byť pre klienta cenná tisícok Eur. Nejedná sa o hodiny, ktoré strávi architekt za počítačom….. ale ide o hodnotu, ktorú vám prinesie svojou prácou. (Napr.: Vaše náklady na kúpu pozemku + projekt + realizáciu = 150.000 Eur, okamžitá predajná cena domu s pozemkom je 200.000 Eur = možný zisk + 50.000Eur)

Dizajn nie je len to, ako niečo vyzerá. Dizajn je to, ako to funguje.
(Steve Jobs)