Čo je Brief a na čo je dobrý:

Pod pojmom brief si možno niekto predstaví množstvo husto popísaných strán s obšírnymi vetami a slovami, ktorým bežný smrteľník často ani nerozumie. Opak je však pravdou. Brief je dokument, ktorý podrobne, no zároveň stručne popisuje klienta a jeho potreby či preferencie. Mal by dokonale  vystihnúť, čo nás pri navrhovaní čaká. Aký má klient problém, čo potrebuje vyriešiť, aká je jeho súčasná situácia, čo pre projekt zatiaľ urobil a aké výsledky očakáva.

Prečo je Brief taký dôležitý:

Pri písaní briefu má klient možnosť lepšie sformulovať svoje požiadavky a sám si uvedomiť, čo vlastne očakáva. Napríklad v prípade, že sa jedná o tender – ak klient osloví viacero architektov/ ateliérov – neskôr dokáže reálne zhodnotiť, ktorý architekt ho pochopil najlepšie a predložil najvyhovujúcejšie riešenie. Pri písaní briefu zo strany klienta často dochádza k tomu, že sám môže zhodnotiť, čo v návrhu potrebuje a čo len chce (lebo to majú všetci, alebo naopak, to má len málo ľudí).

Pri našej spolupráci chceme  poznať vaše predstavy, všetko, čo od projektu očakávate – a toto, keď spíšete na papier, nám môže ušetriť kopec energie pri hľadaní správneho návrhu a znížiť, alebo eliminovať množstvo zmien. Sústredíme sa na podstatu veci – teda to, ako zadanie čo najlepšie vyriešiť.

Čo by mal každý Brief obsahovať:

– budget (váš rozpočet)
– sumár požiadaviek
– vhodné je vložiť inšpiračný obrázok, pre priblíženie predstavy

Základom, ktorý by ste nemali vynechať je  budget. Budget je vec, na ktorú klienti často zabúdajú. Buď povedia, že bude závisieť od návrhu, alebo nemajú predstavu o rozpočte. Avšak práve rozpočet je kľúčová vec.
Je rozdiel, či napríklad kupujeme zebru, alebo si požičiame bieleho koňa a namaľujeme na neho pásy, aby ako zebra vyzeral. A je potrebné ho poznať od začiatku, aspoň približne, aby sa nestalo, že skvelý nápad potom kvôli rozpočtu nebude možné zrealizovať, alebo sa zrealizuje a nakoniec vyznie “lacno”.
Brief treba napísať tak, aby bolo každému na prvé prečítanie jasné, čo chcete. -Treba sa spoľahnúť na fakty, ktoré sú naozaj podstatné. Samozrejme, čím podrobnejší Brief, tým lepšie.

Brief šetrí náš čas a Vaše peniaze.

Stiahni ukážku z Briefu